Beraber Olma Duygusunu Güçlendirir Mi?

Toplumları bir arada tutan temel değerler, unsurlar vardır. Yaşadığımız coğrafya, dillere destan yemekler, düğün merasimleri, yöresel kıyafetler, söylenen şarkı ve türküler… Her biri toplumdaki bireyleri bir arada tutar. Toplumun varlığını devam ettirmesini sağlar. Toplumsal beraberliği güçlendirir. Bunlar toplumsal birlik açısından vazgeçilmez değerlerdir.

Toplumsal zenginliğin bir göstergesi de olan bu değerler nesilden nesle aktarılarak toplumun var olmasını sağlarlar. Aynı zamanda toplumsal birliğin, beraberliğin en önemli unsurlarıdırlar. İnsanın doğumundan itibaren çevresinde gözlemlediği, tecrübe ettiği olayların, durumların hepsi aslında genel kültürün bir parçasıdır. Annelerimizin yaptığı enfes yemekler, uzakları yakınlaştırıp küsleri barıştıran büyük küçük herkesi mutlu eden bayramlarımız, her bir sözünde, melodisinde yaşanılan coğrafyanın işlenmiş olduğu şarkılar, türküleri, beraberce izlenilen milli maçlar, mutluluğun resmi olan düğünler… Saymakla tükenmesi mümkün olmayan bu değerlerin hepsi bizi bir arada tutar, birbirimize yakınlaştırır.

Birbirimizi anlamayı, sevmeyi, beraberce yaşamak olgusunu mümkün kılar. Hangi birimiz bu değerlerden vazgeçmeyi düşünürüz? Düşünsek bile bu mümkün olur mu? Bu değerler olmazsa insan toplulukları sayısal bir çoğunluk olmaktan öte bir anlam ifade edebilir mi? Toplumca bir arada beraberce yaşamayı güzelleştiren bu değerler değil midir? Milli benliğimizin en temel unsuru olan kültürümüzden vazgeçmemiz düşünülemez bile. Bizi biz yapan, millet yapan, toplum yapan; beraber sevinip beraber üzüldüğümüz, toplumsal manada herkesin kabul ettiği değerlerimizdir. Adına ister gelenek görenek diyelim, ister örf adet diyelim, istersek de pozitivist bir yaklaşımla yazısız kurallar diyelim bu değişmez. Toplumsal hoşgörü, beraberlik, sevgi, saygı bu değerlerle yoğrulur, anlam kazanır.

Tüm bu yönleriyle içinde yaşanılıp var olunan kültür beraber olma duygusunu güçlendirir mi? sorusuna kesinlikle evet diyebiliriz. Bizi beraber kılan bu değerlerin sonsuza dek var olması, nesillerce sürmesi dileğiyle.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir