Endüstri De Gelişme İçin Yapılması Gerekenler

Endüstri, bir ülkenin sanayi altyapısıdır. Üretim ve ham maddeyi kullanılabilir hale getirmektir. Endüstri bir ülkenin bir toplumun gücünü yansıtır.

Endüstri de gelişme için yapılması gerekenler; birincisi uygun alanlara yatırım yapmaktır. Ülke de bulunan ham madde ve ülkenin üretebildiği endüstri bitkileri doğrultusunda yatırım yapılarak o alanda gelişme sağlanmalıdır. Ülke de olmayan bir ham madde üzerine sanayi kurmak ikinci planda olması bir yatırım çeşididir. İkinci olarak yapılması gereken endüstri için gerekli olan madde ise kalifiye elemandır. Buda eğitime odaklanmak gerektiğini gösterir. Eğitim geliştikçe ülkenin kalitesi artar. Endüstrinin gelişmesi sadece ekonomiyi etkilemez aynı zamanda eğitimi, gelişmişlik düzeyini etkiler. Ayrıca sigorta, bankacılık, hukuk, ekonomi ve pazarlama gibi alanlarında ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu alanlar yine doğrudan gelişmişlik düzeyini etkiler. Piyasa da rekabet gücünü artırır.

Endüstrinin gelişmesi için üçüncü bir etken ise ulaşımdır. Hem endüstrinin gelişmesi ulaşımı geliştirir hem ulaşımın gelişmesi endüstriyi geliştirir. Dünyada ticaret deniz yolu, hava yolu, demir yolu ve kara yoluyla sağlanmaktadır. Ancak çoğunluk olarak deniz yolu kullanılmaktadır. Şuan gelişmiş ülkelerin neredeyse tamamının gelişmiş bir limanı mevcuttur. Örneğin; Kuzey Atlantik Yolu dünya ticaretinin en yoğun yapıldığı yoldur. Atlas okyanusu üzerindeki bu deniz yolu Avrupa ile Amerika arasındadır. Ulaşımın kaliteli olması endüstriyi tetikleyen önemli bir unsurdur.

Ayrıca özel teşebbüsün de endüstriye katılması sağlanmalıdır. Devletin üzerindeki iş yükü azaltılarak endüstrinin gelişmesi sağlanabilir. Özel teşebbüsün sanayide rol almasını sağlamak için işleri kolaylaştırılmalıdır. Gerekli izinlerin formalitelerin çabuk hallolması sağlanmalı gerekli şartlarda kolaylık sağlanmalıdır. Özel teşebbüs gelişmiş ülkelerde endüstri alanında söz sahibidir.

Endüstrinin gelişmesi için bunların yanında birçok etken vardır. Enerji ihtiyacı ve maddi destek gibi etkenler de endüstriyi tetikler. Endüstri tüm ülkelerin ihtiyacıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir