Sektörler Arası Etkileşim Nedir?

Sektörler

Ekonomi başlığı altında, insanlığa kolaylık sağlama amacıyla, birden fazla alana ayrılmış, kendi içlerinde ortak özellikleri olan alt bölümlerin her birine sektör denir. Ürünlerin nitelikleri, insanların çalışma şekillerine göre tarım, sanayi ve hizmet sektörü olarak, insanın niteliksel özelliklerine göre kamu ve özel sektör olarak ele alınır. Bazen iç ve dış piyasaya bağlı olarak yurt içi sektör ile dış ticaret sektörü olarak ayırırken bazen alt gruplarda ki ayrılmaları da kapsar. Örneğin tarımın bitkisel üretim, hayvansal üretim olarak, sanayinin dokuma, gıda üretimi olarak ayrılması gibi.

Sektörler arası etkileşim nedir? Tüm sektörlerde üretim, dağıtım ve tüketim ilişkisi etkileşimi arttırır. Mesela tarım üzerine elde edilen pamuk, sanayide dokuma olarak kullanılacağı için tarım ve sanayi sektörleri arasında üretimi faydalı hale getirmek açısından iletişim olacaktır. Ulaşım için üretilmiş ve tüketilecek malların taşınmasına ihtiyaç vardır. Sebze ve meyvelerin bozulmadan tüketiciye ulaştırılması hizmet sektöründen ulaşım ile olur. Tüketim üretimi, dağıtımı etkileyecek bir unsurdur. Ayrıca üretim ve dağıtımda tüketimi etkileyebilir.

Yeni Sektörlerin Ortaya Çıkması

İnsanlar üretken varlıklardır. Denizden, gölden tuttukları balıkları çiğ veya pişirerek satmaya başladıklarında yeni bir sektör oluşumuna katkı sağlamışlardır. Gelişen teknolojide balığın işlenmesi, üretimi, dağıtımı sırasında daha fazla verim alabilmek için ambalajlama, soğutma gibi işlemler kullanılmaya başlamıştır. Doğrudan ve dolaylı olarak üretim ve tüketim birbirini etkilerken yeni sektörlerin oluşması kaçınılmazdır.

İzmir ve çevresinde yıllardan beri üretilen üzüm, incir gibi tarım ürünleri deniz ve karayolu ulaşımının gelişimine bağlı olarak birçok şehirde satışa sunulur. Öncesinde reçeli, şarabı, şırası, kurutulacaksa kurutması yapılır. Tüketicinin alımı sırası tercihe bakılarak hizmeti en uygun şekilde gerçekleştirmek için bazı yenilik ve değişikliklere gidilebilir. Bu durumda sanayi ve hizmet sektörü iletişim halinde olarak yeni iş kolu oluşturur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir