Sungur Turan (CHP)

1954 yılında dünyaya gelen Sungur Turan, 1979 yılında Ankara
Üniversitesi Tıp Fakültesi’ nde eğitim hayatını tamamlamıştır. 1988
yılında Bilecik Devlet Hastanesi’ nde İç Hastalıkları Hekimi olarak
göreve başlamıştır.

TEMA, Atatürkçü Düşünce Derneği, Bilecik Tabip Odası’
nda görevlerde bulunan Sungur Turan, hekim yetersizliği nedeniyle gece
ve gündüz görev yaparak halkına hizmet vermiştir. Kurtköy, Bilecik
Merkez, Bilecik Fen Lisesi’nin bahçesi, Tugay’dan Organize Sanayi’ye
uzanan alanın ağaçlandırılmasını sağlayarak yeşil alanların oluşmasında
rol almıştır. Eşi ile birlikte Bilecik Hayvanları Koruma Derneği’ni
kurmuştur. Bilecik Türk Sanat Müziği Korosu’na destek olarak sanata
olan ilgisini en iyi şekilde ifade etmiştir.